Üç Zamanlı Elektrik Tarifesi

ener.see
3 min readMar 22, 2021

--

İndirimli Elektrik Saatleri

Üç zamanlı mesken tarifesinin saatleri, elektrik talebinin yoğunluğu zaman dilimlerine göre belirlenmiştir. Bu saat dilimlerinin değiştirilmesi mümkün değildir. Tarife şu mantıkla fiyatlandırma yapar; tüketici elektrik ihtiyacını talebin en yoğun olduğu saatler arasında en yüksek fiyattan elektrik kullanır. Yoğunluğun az olduğu saatlerde daha uygun fiyatlardan kullanır.

Üç zamanlı tarifede adından da anlaşılabileceği gibi, bu tarifede gün, üç zaman dilimine bölünmüştür. Saat aralıklarındaki elektrik tüketimleri ayrı ayrı ölçülür ve o zaman diliminin fiyatı üzerinden faturalandırılır. Fiyatların uygulanma saatleri hizmet veren tüm elektrik satış şirketleri için geçerlidir. Zaman dilimleri, gündüz (T1), puant (T2) ve gece (T3) olarak 3 ayrı kademede adlandırılmıştır.

Üç Zamanlı Tarife Fiyatları

Üç zamanlı tarifeyi kullanan mesken aboneleri için, bir tarifede üç birim enerji fiyatı belirlenir. Elektrik fiyatları tek zamanlı tarifede de olduğu gibi, serbest olmayan tüm tüketiciler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenir. EPDK, ulusal düzeyde uygulanan tarifelerin, birim enerji bedellerini belirleyen kamu kuruluşudur. 2021 Ocak ayı itibariyle geçerli EPDK tarafından belirlenen üç zamanlı tarife saatleri aşağıdaki gibidir;

Üç Zamanlı tarife saat aralıkları

Tarife Gurubu : Gündüz; 06.00–17.00 Puant; 17.00–22.00 Gece; 22.00–06.00

Üç Zamanlı Tarifeye Geçiş

Hangi Tarifedeyim?

Hangi elektrik tarifesini kullandığınızı anlamak için faturanızın üst bölümünde yer alan abone ya da müşteri grubu satırına bakabilirsiniz. Tüm mesken aboneleri, başvurularında aksini belirtmedikleri sürece tek zamanlı tarifeden faturalarını öder. Eğer fatura üzerinde tarife grubunuzu bulamazsınız elektrik tedarikçinizle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru İşlemleri

Elektronik sayaç kullanıcılarının üç zamanlı tarifede olduklarına dair bir kanı olsa da elektrik satış şirketini yazılı başvuruda bulunmadan tarife değiştirme işlemi yapılamaz. Elektronik sayaçlı mesken aboneleri normal olarak tek zamanlı tarifeden fatura borcunu öder. Üç zamanlı tarifeye geçiş yapmak isteyenler:

  • Dilekçeyle elektrik satış şirketine başvuruda bulunmalıdır.
  • Elektronik (akıllı)sayaç sahibi olmalıdır.

Üç zamanlı tarife için elektronik sayaç istenmesinin sebebi mekanik sayaçların üç zamanlı olarak tüketimi ölçememesidir. Faturalandırma yapılabilinmesi için her üç ayrı zaman dilimi için tüketimler ölçülmek zorundadır.

Tek ve Çok Zamanlı Tarifelerin Farkları

Nasıl uygulanır ?

Tek Zamanlı Tarife: Bu tarifede tüm gün (24 saat boyunca) tüketilen elektrik enerjisi için ödenecek tutar tek bir birim fiyat belirlenir.

Üç Zamanlı Tarife: Bir gün üç farklı bölüme ayrılmıştır, her bölümün birim fiyatı farklıdır. Bunlar, gündüz (06:00–17:00), puant (17:00–22:00) ve gece (22:00–06:00) olarak adlandırılır.

Fiyatlandırma

Tek Zamanlı Tarife: Tüm gün sabit birim enerji fiyatı

Üç Zamanlı Tarife : Gündüz normal, puant yüksek ve gece düşük fiyatlı

Nasıl geçilir ?

Tek Zamanlı Tarife : Tüm tüketiciler olağan olarak bu tarifeden elektrik alır.

Üç Zamanlı Tarife : Bu tarifeye geçmek için elektrik perakende satış şirketine yazılı dilekçe verilmelidir

Sayaç tipi

Tek Zamanlı Tarife : Mekanik ya da Elektronik (Akıllı) Sayaç

Üç Zamanlı Tarife : Elektronik (Akıllı) Sayaç

Kime en uygun ?

Tek Zamanlı Tarife : En fazla tüketimi puant zaman aralığında yapanlar.

Üç Zamanlı Tarife : Elektrik tüketimini gece yapabilme esnekliği olanlar. Elektrikle ısınan ve su ısıtanlar

Hangi Elektrik Tarifesi Avantajlı?

Hangi elektrik tarifesinin daha avantajlı olduğu tüketicinin yoğun kullanım saatlerine bağlıdır. Bunu anlamanın en basit yolu elektrik faturasındaki tüketim bölümünü incelemektir. Eğer elektronik sayaç kullanıyorsanız elektrik faturasında hangi saat aralığında, kaç kWh elektrik tükettiğinizi görebilirsiniz.

--

--

ener.see

Dijital Enerji Yönetim Platformu